Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Porovnání kvalitativních parametrů hroznů a vín z vinic ve vinařských obcích Starovice a Popice. Monitoring kvalitativních parametrů metodami FTIR a HPLC. Stanovení zdravotně prospěšných látek látek v hroznech a autentických vínech metoudou HPLC.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-ZI Zahradnické inženýrství
D-ZI-Z Zahradnictví