Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Potenciál využití plochy elektrovodu na ŠLP Křtiny k dřevní produkci
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
V práci bude zmapována rozloha všech elektrovodů na území ŠLP Křtiny. Budou navrženy možné způsoby kultivace těchto ploch (plantáže na dřevo, vánoční stromky apod.). Součásti práce bude provedení ekonomické analýzy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení