Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Srovnávána bude rychlost růstu a kvalitativní parametry buku z umělé obnovy na holině a pod porostem (podsadby). Vyhodnocovány budou různě staré porosty od 5 – 30 let stáří. Práce bude řešena na polesí Habrůvka ŠLP Křtiny.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení