Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Produkce topolu osiky na ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude řešena ve vybraných porostech na ŠLP Křtiny se zastoupením topolu osiky. Hodnoceny budou růstové a produkční charakteristiky topolu. Současně bude provedeno srovnávací šetření s ostatními dřevinami.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení