Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cilem bakalarske prace je analyzovat regionalni rozvoj vesnice a jeji konkurenceschopnost v ruznych aspektech.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení