Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výuka čínštiny u nás i ve světě
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Adam Růžek
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Mgr. Adam Růžek
Abstrakt: S tím, jak stoupá ekonomický rozvoj Číny, roste i zájem o výuku jejího jazyka. Vzhledem k mnoha specifičnostem ovšem jeho studium nepřestavuje jednoduchou záležitost. Obzvláště znakové písmo vyžaduje ke svému zvládnutí velké množství času. V rámci tohoto tématu je možné zpracovat přehled situace u nás (kde se dá čínština studovat jako obor, případně alespoň volitelný předmět, zda se vykytuje v nabídkách jazykových škol apod.). Nabízí se rovněž možnost formou stručného dotazníku oslovit studenty, kteří výuku čínštiny absolvovali na FRRMS, a zjistit tak kupříkladu, jakou měli motivaci, zda se domnívají, že by mohli čínštinu jednou prakticky využít apod. Následně je možný stručný pohled na situaci ve světě, kupř. ve kterých zemích je výuka čínštiny nejpopulárnější a proč.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení