Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
S tím, jak stoupá ekonomický rozvoj Číny, roste i zájem o výuku jejího jazyka. Vzhledem k mnoha specifičnostem ovšem jeho studium nepřestavuje jednoduchou záležitost. Obzvláště znakové písmo vyžaduje ke svému zvládnutí velké množství času. V rámci tohoto tématu je možné zpracovat přehled situace u nás (kde se dá čínština studovat jako obor, případně alespoň volitelný předmět, zda se vykytuje v nabídkách jazykových škol apod.). Nabízí se rovněž možnost formou stručného dotazníku oslovit studenty, kteří výuku čínštiny absolvovali na FRRMS, a zjistit tak kupříkladu, jakou měli motivaci, zda se domnívají, že by mohli čínštinu jednou prakticky využít apod. Následně je možný stručný pohled na situaci ve světě, kupř. ve kterých zemích je výuka čínštiny nejpopulárnější a proč.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení