Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Výuka jazyků prošla v poslední době ohromnými změnami, a to zejména pod vlivem prudkého technického rozvoje. Za této situace se mnohé tradiční metody výuky staly neudržitelnými. Již prakticky na každé škole jsou k dispozici počítače a dataprojektory, někde dokonce i tablety či interaktivní tabule, které mohou do výuky vnést ještě větší míru oživení. V rámci navrhovaného tématu je možné se zaměřit na přehled moderních výukových trendů, na výhody i úskalí s nimi spojené, na to, jaká je konkrétní situace na českých školách, tj. kolik je jich vybaveno kupř. interaktivní tabulí, tabletem apod. Součástí práce může být i krátký exkurz do historie výukové techniky.

informace
There are no limitations of the topic