Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Adam Růžek
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Výuka jazyků prošla v poslední době ohromnými změnami, a to zejména pod vlivem prudkého technického rozvoje. Za této situace se mnohé tradiční metody výuky staly neudržitelnými. Již prakticky na každé škole jsou k dispozici počítače a dataprojektory, někde dokonce i tablety či interaktivní tabule, které mohou do výuky vnést ještě větší míru oživení. V rámci navrhovaného tématu je možné se zaměřit na přehled moderních výukových trendů, na výhody i úskalí s nimi spojené, na to, jaká je konkrétní situace na českých školách, tj. kolik je jich vybaveno kupř. interaktivní tabulí, tabletem apod. Součástí práce může být i krátký exkurz do historie výukové techniky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení