Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Josef Los, Ph.D.
Abstrakt: V práci bude provedena analýza vybraných zdrojů dle IRZ za roky 2005-2006.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia