Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: V práci bude provedena analýza vybraných zdrojů dle IRZ za roky 2005-2006.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení