Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Lucie Řehoříková
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení