Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení