Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Lucie Řehoříková
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení