Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení