Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Mgr. Lucie Řehoříková
Abstrakt:
Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení