Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt: Ochrana hospodářské soutěže z pohledu jednotlivých směrů ekonomické teorie. Vývojové tendence realizace soutěžní politiky a jejich dopady na mechanismus fungování trhu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --