Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Ochrana hospodářské soutěže z pohledu jednotlivých směrů ekonomické teorie. Vývojové tendence realizace soutěžní politiky a jejich dopady na mechanismus fungování trhu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku