Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Ochrana hospodářské soutěže z pohledu jednotlivých směrů ekonomické teorie. Vývojové tendence realizace soutěžní politiky a jejich dopady na mechanismus fungování trhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku