Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Změny v zákoně o dani z menovitostí a vliv těchto změn na financování obcí
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Bc. Hana Fialová
Abstrakt:
Změny v zákoně o dani z nemovitostí od r. 2005 včetně r. 2008 a vliv těchto změn na financování obcí.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení