Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Změny v zákoně o dani z menovitostí a vliv těchto změn na financování obcí
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Hana Fialová
Abstrakt: Změny v zákoně o dani z nemovitostí od r. 2005 včetně r. 2008 a vliv těchto změn na financování obcí.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení