Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Podpora malých a středních podnikatelů státem v ČR
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Doktorand provede analýzu podpory malých a středních podnikatelů státem (budou zhodnoceny přímé a nepřímé podpory, oblast veřejných zakázek, apod.).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EMA Economics and Management-- nezadáno -- -- nezadáno --