Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Podpora malých a středních podnikatelů státem v ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt:
Doktorand provede analýzu podpory malých a středních podnikatelů státem (budou zhodnoceny přímé a nepřímé podpory, oblast veřejných zakázek, apod.).
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMA Economics and Management