Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vyhodnocení chovu koroptve polní na Němčicku
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Zahájení řešení BP únor 2013. Téma je určeno pro studenta/ku 1. roč., který se orientuje v problematice myslivosti, ochrany přírody a tvorby krajiny. V roce 2013 dojde také k reintrodukci 30 párů dospělých koroptví a k odchovu koroptví uměle líhnutých. Sledována bude úspěšnost reintrodukce. Mapové podklady historické i současné jsou již zajištěny. Mimo standardní práci při řešení BP budou nutné návštěvy místních archivů. Bližší informace na ernst@email.cz

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení