Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů i ekosystémů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude vycházet z dlouhodobých řad sledování fenologických fází a to jak z pozemních dat tak s využitím dálkového průzkumu a vlastních experimentálních měření. Výsledkem by mělo být zhodnocení možností které přináší použití družicových dat a dat získaných analýzou obrazu v porovnání s klasickým pozorováním a to u vybraných kultur a ekosystémů. Klíčová slova: fenologie, růst, vývoj, teplotní sumy, změna klimatu, meteorologické prvky, GIS Kvalifikační požadavky: - absolvent magisterského studia zemědělského, geografického nebo biologického zaměření, - schopnost samostatné práce v terénu - dobrá znalost AJ – minimálně schopnost rozumět písemnému textu - znalost práce na PC podmínkou, znalost statistických metod GIS či ERDAS apod. výhodou - ochota k týmové spolupráci a práci na projektech - schopnost účastnit se v průběhu studia studijních pobytů a podílet se na experimentální činnosti. Nabízíme: mimořádně zajímavou práci v dynamickém týmu zabývajícím se mezioborovým výzkumem, možnost stáží na předních zahraničních pracovištích, práci se špičkovou měřící a výpočetní technikou, podíl na řešení vědeckých grantů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředíD-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie