Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Metody detekce sucha a jeho dopadů
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat volbou nejvhodnějších metod pro monitoring sucha a analýzou jeho dopadů v současných a očekávaných klimatických podmínkách ve vybraných oblastech ČR, Evropy případně USA. Důraz bude kladen na vyhodnocení dopadů sucha na krajinu, zemědělskou produkci a riziko lesních požárů. Klíčová slova: stres suchem, dálkový průzkum země, indexy sucha, modely vodní bilance, změna klimatu, meteorologické prvky, GIS Kvalifikační požadavky: - absolvent magisterského studia zemědělského, geografického nebo biologického zaměření, - dobrá znalost AJ – minimálně schopnost rozumět písemnému textu - znalost práce na PC, znalost statistiky a GIS výhodou - ochota k týmové spolupráci a práci na projektech - schopnost účastnit se v průběhu studia studijních pobytů a podílet se na experimentální činnosti. Nabízíme: mimořádně zajímavou práci v dynamickém týmu zabývajícím se mezioborovým výzkumem, možnost stáží na předních zahraničních pracovištích, práci se špičkovou měřící a výpočetní technikou, podíl na řešení vědeckých grantů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředíD-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie