Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Práce bude vycházet z analýzy dlouhodobých dat pro vybrané druhy polních plodin a klimatických dat a zaměří se na zkoumání dopadu klimaticky mimořádných ročníků na výnosovou stabilitu. Součástí práce bude i vyhodnocení možných důsledků změny klimatu na výskyt klimaticky mimořádných ročníků. Klíčová slova: polní plodiny, růst, vývoj, teplotní sumy, stres suchem, povodně, pozdní mrázy, změna klimatu, Kvalifikační požadavky: - absolvent magisterského studia zemědělského, geografického nebo biologického zaměření, - schopnost samostatné práce v terénu - dobrá znalost AJ – minimálně schopnost rozumět písemnému textu - znalost práce na PC podmínkou, znalost statistických metod výhodou - schopnost týmové spolupráce - ochota účastnit se zahraničních stáží, konferečních pobytů a podílet se na experimentální činnostiOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie