Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je definovat a klasifikovat místa střetů ochrany přírody a rekreačního využívání území. Stanovit intenzitu a význam těchto střetů a formulovat zásady péče tak, aby došlo k eliminaci poškození chráněných fenoménů vlivem rekreace při minimalizaci negativních dopadů na ochranu přírody a i rekreační využívání lokality. Vypracování předpokládá základní znalosti ArcGIS Zkoumané území je možno si zvolit po dohodě s ing. SchneideremOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-RR Regionální rozvoj

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.