Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Dizertační práce na volné téma
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt:
Téma dizertační práce bude blíže specifikováno po dohodě školitele s doktorandem na základě aktuálního stavu přijatých grantových projektů na pracovišti školitele.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZOO Zootechnika