Přehled vypsaných témat - CEITEC MENDELU (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Jan Zouhar, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
CEITEC MENDELU (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Abstrakt:
Na modelových rostlinách hrachu bude metodami buněčné a molekulární biologie sledována interakce fytohormonů, zejména auxinu a cytokininů v základní růstové korelaci apikální dominance.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BOT Botanika