Přehled vypsaných témat - CEITEC MENDELU (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Interakce fytohormonů v korelacích rostlinného růstu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Jan Zouhar, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: CEITEC MENDELU (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Abstrakt: Na modelových rostlinách hrachu bude metodami buněčné a molekulární biologie sledována interakce fytohormonů, zejména auxinu a cytokininů v základní růstové korelaci apikální dominance.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-BOT Botanika-- nezadáno -- -- nezadáno --