Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Práce si klade za cíl posoudit změnu výnosu vybraných polních plodin pro současné a očekávané klimatické podmínky. Student bude pracovat s růstovými modely a bude se účastnit měření meteorologických prvků a půdních vlastností na experimentálních lokalitách. Studie je založena na pochopení a poznání systému půda-atmosféra-rostlina.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie