Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Agrometeorologické modelování polních plodin – výnosová studie pro současné a očekávané klima
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Abstrakt:
Práce si klade za cíl posoudit změnu výnosu vybraných polních plodin pro současné a očekávané klimatické podmínky. Student bude pracovat s růstovými modely a bude se účastnit měření meteorologických prvků a půdních vlastností na experimentálních lokalitách. Studie je založena na pochopení a poznání systému půda-atmosféra-rostlina.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie