Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Abstrakt:
Využití přirozené obnovy a sukcesních procesů při obnově kalamitních holin - ŠLP, popř. plochy dle vlastního výběru.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení