Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vývoj smíšených lesních porostů se zaměřením na ekologické, produkční a hospodářské otázky.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude založena na datech dlouhodobých a nově zakládaných výzkumných ploch.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení