Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je provést podrobný rozbor energetických vstupů při pěstování vybraného řízeného ekosystému k energetickým účelům. Provedením rozboru a variant pěstebních technologií definovat indikátory vedoucí k optimalizaci energetických vstupů a bilance celkových energetických toků při sledování dalších indikátorů udržitelnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie