Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Porovnání sezónních změn v distribuci impedance dřeva a sestavení vzorníku pro vyhodnocování snímků elektrického impedančního tomografu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Summary:
Nastudujte fyzikální principy a metodu měření pomocí elektrického impedančního tomografu Picus (EIT). Seznamte se s rozložením vlhkosti u různých druhů dřevin a s jejich sezónní změnou. 2. Na vybraných vzornících stromů (smrk ztepilý, buk lesní a dub letní/zimní) z městského i mimoměstského prostředí (vždy po pěti kusech) proveďte opakovaná měření EIT v každém měsíci roku. Vzorníky musí mít srovnatelný průměr. 3. Srovnejte změnu rozložení impedancí na průřezu kmene v průběhu roku a mezi skupinami z rozdílných stanovišť. Vyhodnoťte vliv městského prostředí a doby měření a analyzujte je. 4. Práci dělte do standardních bloků a dodržujte formální úpravu stanovenou vyhláškou děkana a ČSN.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.