Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
State of topic:
approved (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Pomocí metodiky a deskriptorů vyhodnotit jednotlivé fenofáze a pomologické, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky u 6 odrůd asijských hrušní.

There are no limitations of the topic