Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Problematika výnosového hospodaření ve vybraných příměstských lokalitách Lesů města Brno
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
- Charakteristika lokalit – přírodní a stanovištní poměry, druhová skladba - Specifika mikroklimatických podmínek - Dostupnost mechanizace v lesních porostech - Technologické postupy, nákladovost výroby a zpracování dřevní hmoty, zpeněžení sortimentů - Rozsah a druhy pěstebních činností (zakládání, výchova, ochrana) - Mimoprodukční funkce - Negativní vlivy – vandalismus, krádeže, skládky, záboryOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
M-LIN Lesní inženýrství
M-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.