Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Plodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude řešena v rámci jednoho zájmového území (ŠLP Křtiny, ŠP Písek, příp. jinde). Cílem šetření bude odpověddět na otázku do jaké míry se liší kvalita osova z mladších porostů (stromů) douglasky ve srovnání s porosty (stromy) stršími. Kvalita osiva bude zjiťována pomocí zkoušek klíčivosti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení