Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vliv kontrolovaného vypalování stařiny na porosty Pinus oocarpa, jako krajinotvorného prvku v provincii Choma, Zambie.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Pinus oocarpa je jedním z nejčastěji pěstovaných nepůvodních druhů produkčních dřevin v Zambii. Její porosty jsou však často postihovány regulovanými požáry. Na základě dat získaných opakovaným měřením vysazených plantáží Pinus oocarpa, z nichž některé byly v průběhu vývoje vystaveny působení regulovaných požárů založených za účelem odstranění stařiny, porovnat výškové a obvodové přírůsty porostů. Analýzou letokruhů vzorků odebraných v dospělých porostech v různých částech oblasti stanovit roční přírůsty. Jejich porovnáním se pokusit vystihnout vliv požárů na přírůst stromu. Cílem práce je potvrdit, či vyvrátit předpoklad negativního vlivu opakovaných požárů na vývoj porostů Pinus oocarpa. (data pro zpracování jsou k dispozici)

There are no limitations of the topic