Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Laboratorní zkoušky substrátů pro bioplynové transformace
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: bioplyn
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia