Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Abstrakt: Cíle práce: Pro možnost zásahů do bylinného patra lesa, hodnocení druhové diverzity nelesních společenstev a plánovaný management zpracovat úplný inventarizační soupis na území budoucího Arboreta Osina Postup a metodika práce: Opatřit si mapové podklady, pro úvodní kapitoly i přírodní poměry zpracovávaného území Území rozdělit na homogenní segmenty z hlediska geomorfologie, prezence biotopů, příp. lesnické typologie Jednotlivé segmenty zpracovat po stránce floristické, t.j. všechny přítomné druhy bylinného patra určit a zapsat. Sestavit alfabetický seznam nalezených taxonů podle nomenklatury Kubát et al. (2002).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia