Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Technologická analýza bioplynové stanice na netekuté substráty (Šumperk)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.
Abstrakt:
netekuté substráty
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení