Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: 1.Teoretický rozbor problematiky řízení elektromotorů frekvenčním měničem. 2.Požadavky na funkci vývěvy dojicího stroje. 3.Teoretické požadavky na funkci frekvenčního měniče pro pohon vývěv dojicích strojů. 4.Návrh nastavení frekvenčního měniče. 5.Experimentální ověření navrženého řešení. 6.Vyhodnocení experimentů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-ZS Zemědělská specializace

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.