Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Literární rešerše dané problematiky. Zpracování geoogických, pedologických klimatických, hydrologických a vegetačních poměrů na zvolené lokalitě. Hystorie nádrže, podrobný popis stávajícího stavu a návrh opatření ke zlepšení funkčnosti MVN.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení