Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Návrh malé vodní nádrže
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Literární rešerše k dané problematice. Student vypracuje návrh MVN na zvolené lokalitě. Zpracování geologických, pedologických, klimatických hydrologických poměrů. Vypracování výkresové dokumentace: situace, podélný a příčný řez zátopou, podélný a příčný řez hrází, podrobné výkresy oběktů. Hydrotechnické výpočty, orientační rozpočet.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení