Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Studie pramenných vývěrů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci práce bude zptacována literární rešerše. Student provede bodrobný terénní průzkum v rámci zvolené lokality a zmapování pramenných vývěru a studánek. Zpracuje jejich podrobný popis a popis povodí. Navrhne opatření vedoucí ke zlepšení přístupu k prameni, vzhledu okolí a případně jakosti vody.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení