Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Technické prostředky pro údržbu komunikací
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Práce zpracovává přehled strojů využívaných při údržbě komunikací se zaměřením na parkové a komunální plochy. Přehled je členěn podle pracovních operací, podle kategorií techniky a je doplněn technicko-ekonomickými údaji (typ, výrobce, záběr, výkonnost, spotřeba PHM, pořizovací cena, atd.).

There are no limitations of the topic