Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Abstrakt:
Práce se zaměří na problematiku fenomenologie a hodnocení charakteru krajiny. Získané poznatky budou aplikované v rámci krajinářské studie modelového území. Student se kriticky zamyslí nad možností integrace ochrany historických krajinných struktur do plánů rozvoje území.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.