Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je získat přehled o používaných markerech ve šlechtění révy vinné. S přehledem příkladů jejich praktiokého využití.

There are no limitations of the topic