Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtění
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je zpracovat přehled genových zdrojů, jejich charakteristiku z hlediska znaků, které by mohly být využity v dalším šlechtění révy vinné.

There are no limitations of the topic