Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je zpracovat historický vývoj a současný stav šlechtění révy vinné u nás i ve světě. Šlechtitelské pracoviště, významné šlechtitele a trendy ve šlechtění révy vinné.

There are no limitations of the topic