Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je u vybraných potomstev křížení odrůd révy vinné sledovat míru rezistence k houbovým chorobám z hlediska dědivosti a případném výběru donora rezistence pro další křížení.

There are no limitations of the topic